Līdzjūtība ir mīlestības palīdzīgā roka, kas pastiepta īstajā brīdī, izglābj nelaimē nonākušos. Palīdzēt, rūpēties, izglītot – to mēs varam visi kopā.

Jau jūnijā kopā sanāca domubiedru grupa, kas vēlējās kopīgiem spēkiem veicināt mājas dzīvnieku labturību Limbažu novadā, veidojot tam nepieciešamo infrastruktūru, izglītojot sabiedrību un risinot krīzes situācijas.

Biedrībā ir iestājušies 22 biedri un ir notikušas vairākas biedru tikšanās. Katru mēnesi notiek biedrības valdes sēdes.

Kā lielākā problēma Limbažos, tika konstatēta bezpajumtes kaķu koloniju veidošanās daudzdzīvokļu māju pagalmos, tāpēc biedrība vēlējās rast risinājumu šīs situācijas normalizēšanai.

2013. gada nogalē tika īstenots pirmais posms projektā „Patvēruma izveide ielas kaķiem”, kad tika uzstādīta kaķu māja Limbažos, Sporta ielā 14. Šīs kaķu mājas izveidē un uzstādīšanā piedalījās Limbažu Profesionālās vidusskolas audzēkņi un pasniedzēji, SIA Namsaimnieks, SIA Limbažu siltums un SIA „RPB”, bet atklāšanā piedalījās Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Didzis Zemmers, kurš izrādīja patiesu prieku par pirmā projekta posma ieviešanu Limbažu pilsētā.

Ar šā projekta palīdzību tika rasts patvērums no vēja un lietus ne tikai 8 bezsaimnieku kaķiem, bet arī pievērsta sabiedrības uzmanība šim problēmjautājumam. Sporta ielas 14 mājas iedzīvotāji tika aptaujāti par iespēju uzstādīt šo patvērumu. Iedzīvotāji bija atsaucīgi. Biedrība ir apzinājusi vēl vairākas Limbažu teritorijas, kurās būtu nepieciešams uzstādīt patvērumu kaķiem.

2014.gada janvārī biedrība „Limbažu Dzīvnieku Draugi”, organizēja tikšanos Katvaru internātpamatskolā ar skolēniem un pedagogiem, lai izglītotu viņus, kā rīkoties krīzes situācijās satiekoties ar agresīvu suni, ko nevajadzētu darīt, lai neprovocētu suni, ko darīt, lai sadraudzētos ar suni utt. Pasākuma ciklu tika nolemts turpināt. Līdzīgus uzaicinājumus biedrība ir saņēmusi arī no citām skolām.

Biedrības pārstāvji nesavtīgi ir gatavi piedalīties šādos pasākumos un informēt sabiedrību, tai skaitā jauniešus un bērnus par dzīvnieku aizsardzību, lai samazinātu problēmas ar klaiņošiem suņiem un pamestiem kaķiem, kā arī izvairītos no gadījumiem, kad dzīvnieki tiek spīdzināti vai pazemoti. To var veicināt ,organizējot informatīvus seminārus, apmācības, sacensības, izstādes un veidojot publicitāti.

Biedrības valdē darbojas Ilze Zvaigzne, Līga Spandega, Laura Hincenberga. No 2013.-2016.gada martam biedrības priekšsēdētāja bija Ilze Zvaigzne. 2016.gada 18.martā par biedrības priekšsēdētāju tika ievēlēta Līga Spandega.

 

Papildus informācija: ldzd@limbazi.lv

Piedāvājam

  • Aizsardzības biedrība

Atrašanās vieta

Parka iela 23, Limbaži